KPMG

Ένα σημαντικό

κύτταρο της οικονομίας

Η KPMG στην Κύπρο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τα πρώτα βήματα της Εταιρείας ξεκίνησαν το 1948, όταν ιδρύθηκε το λογιστικό γραφείο του Γ. Συρίμη & Σία και αποτέλεσε έναν από τους πρώτους ελεγκτικούς οίκους στο νησί. Μετά από μια σειρά συγχωνεύσεων, το 1988 προσχώρησε στο διεθνές δίκτυο του οίκου Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), για να αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους οίκους στο νησί σε ό,τι αφορά την παροχή ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Ιστορία με συγγραφείς πρωτεργάτες

Η KPMG στην Κύπρο δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Τα πρώτα βήματα της Εταιρείας ξεκίνησαν το 1948, όταν ιδρύθηκε το λογιστικό γραφείο του Γ. Συρίμη & Σία και αποτέλεσε έναν από τους πρώτους ελεγκτικούς οίκους στο νησί. Μετά από μια σειρά συγχωνεύσεων, το 1988 προσχώρησε στο διεθνές δίκτυο του οίκου Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG), για να αποτελέσει έναν από τους μεγαλύτερους οίκους στο νησί σε ό,τι αφορά την παροχή ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών.

Η KPMG στην Κύπρο (KPMG Limited) είναι μια εταιρεία με ιστορία 73 ετών, που μεγάλωσε μέσα από την εγχώρια κυρίως αγορά και που αναπτύχθηκε παράλληλα με τους πελάτες της. Σήμερα αριθμεί 46 Διοικητικούς Συμβούλους ενώ απασχολεί περισσότερους από 850 επαγγελματίες σε 6 γραφεία σε όλο το νησί. Αποτελεί μέλος του οργανισμού KPMG International, ενός παγκόσμιου δικτύου ανεξάρτητων εταιρειών παροχής ελεγκτικών, φορολογικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών. Η KPMG δραστηριοποιείται σε 146 χώρες και περιοχές, εργοδοτώντας περίπου 227.000 επαγγελματίες σε εταιρείες-μέλη παγκοσμίως.

Η KPMG Κύπρου κατά καιρούς συνάπτει στρατηγικές συμφωνίες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, που έχουν ως στόχο αφενός την περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών που προσφέρει και αφετέρου τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Η KPMG Κύπρου κατατάσσει τις υπηρεσίες που προσφέρει σε τρεις κύριους τομείς: ελεγκτικό, φορολογικό, συμβουλευτικό. Για καθένα από αυτούς τους τομείς η KPMG διαθέτει ειδικά τμήματα που αποτελούνται από άρτια εκπαιδευμένες ομάδες επαγγελματιών με έμπειρους επικεφαλής συνεταίρους. Οι πελάτες επιλέγουν την KPMG για την παροχή υψηλής ποιότητας επαγγελματικών υπηρεσιών και λύσεων που βασίζονται στην πολύχρονη πείρα και την εξειδίκευση.

Χρονολογίες – σταθμοί

1948 -ιδρύθηκε το λογιστικό γραφείο Γ. Συρίμης & Σία

1978 -η εταιρεία Γ. Συρίμης & Σία συγχωνεύθηκε με την εταιρεία Μεταξάς Χριστοφίδης Λοϊζίδης & Σία

1988 -η εταιρεία Μεταξάς Λοϊζίδης Συρίμης & Σία προσχώρησε στον διεθνή οίκο Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG)

2000 -η KPMG Κύπρου απέκτησε μιαν από τις 24 θέσεις στο Συμβούλιο Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMAregion) της KPMG International

2008 -μεταφορά των Κεντρικών Γραφείων (Headquarters) στα νέα υπερσύγχρονα γραφεία της Εταιρείας στην οδό Εσπερίδων 12-14, Λευκωσία.

Συνέταιροι που στιγμάτισαν την πορεία του Οίκου

Τρία σημαντικά στελέχη της KPMG, διετέλεσαν υπουργοί. Ο Ανδρέας Λοϊζίδης (αριστερά) Υπουργός Εμπορίου στην Κυβέρνηση Μακαρίου από το 1970-1972, ο Γιώργος Συρίμης (κέντρο) στην Κυβέρνηση Βασιλείου (1988-1993) και ο Τάκης Κληρίδης (δεξιά) στην πρώτη Κυβέρνηση Κληρίδη (1999 – 2003).

Με τη διορατικότητα, τον επαγγελματισμό και την εργατικότητά τους, καθώς και με τη σημαντική συμβολή όλων των υπόλοιπων συνεταίρων και του προσωπικού, οι πιο κάτω συνέταιροι αποτέλεσαν τους βασικούς συντελεστές της ανάπτυξης και της επιτυχίας της KPMG Κύπρου τις τελευταίες δεκαετίες.

Ο Γιώργος Συρίμης, ένας από τους πρώτους προσοντούχους λογιστές στην Κύπρο, ήταν ανάμεσα στους πρωτεργάτες του Οίκου, ιδρύοντας το 1948 λογιστικό γραφείο στη Λευκωσία. Διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών κατά την περίοδο 1988-1993.

Ο Ανδρέας Λοϊζίδης διετέλεσε Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κατά την περίοδο 1970-1972, καθώς επίσης και μέλος του ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας.

O Θησέας Μεταξάς δημιούργησε ελεγκτική εταιρεία με τον Ανδρέα Λοϊζίδη το 1960. Το 1978 η εταιρεία τους συγχωνεύθηκε με το λογιστικό γραφείο που διατηρούσε ο Γιώργος Συρίμης.

Ο Σταύρος Βάκης ήταν το πρώτο στέλεχος της εταιρείας Μεταξάς Χριστοφίδης Λοϊζίδης & Σία στη Λευκωσία στις αρχές της δεκαετίας του 1960 και διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος της KPMG για αριθμό ετών. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ).

O Τάκης Κληρίδης εργάστηκε στην KPMG για 18 χρόνια. Διετέλεσε Υπουργός Οικονομικών κατά την περίοδο 1999-2003.

Ο Ανδρέας Χριστοφίδης εργάστηκε στην KPMG για 39 χρόνια και για 19 χρόνια διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος του Οίκου. Η συμβολή του υπήρξε καθοριστική στο να αποκτήσει η KPMG Κύπρου μία θέση στο συμβούλιο του EMAregion.

Ο Νίκος Συρίμης εργάστηκε στην KPMG για 40 χρόνια και για 15 χρόνια διετέλεσε πρόεδρος του Οίκου. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του ΣΕΛΚ.

Ο Άγγελος Γρηγοριάδης εργάστηκε στην KPMG για 35 χρόνια και για 26 χρόνια ήταν επικεφαλής του φορολογικού τμήματος. Διετέλεσε επίσης πρόεδρος του Οίκου για 6 χρόνια και πρόεδρος του Κυπριακού Οργανισμού Επενδυτικών Ταμείων για 5 χρόνια.

Ο Λευτέρης Χατζηζαχαρίας εργάστηκε στην KPMG για 34 χρόνια και διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος του Οίκου για 3 χρόνια. Υπήρξε επίσης πρόεδρος του ΣΕΛΚ, καθώς και μέλος του ΔΣ της Κεντρικής Τράπεζας.

Ο Πανίκος Λοΐζου εργάστηκε στην KPMG για 37 χρόνια και για 18 χρόνια ήταν επικεφαλής του ελεγκτικού τμήματος. Διετέλεσε επίσης υπεύθυνος συνέταιρος του γραφείου στη Λεμεσό για αριθμό ετών.

Ο αείμνηστος Λάκης Αποστόλου εργάστηκε στην KPMG για 35 χρόνια και επίσης διετέλεσε επί σειρά ετών υπεύθυνος συνέταιρος του γραφείου στη Λάρνακα.

Οι συνέταιροι στην KPMG το 1997. Από αριστερά προς δεξιά οι Ανδρέας Δημητρίου, Άγγελος Γρηγοριάδης, Πανίκος Λοΐζου, Τάκης Κληρίδης, Θησέας Μεταξάς, Σύλβια Λοϊζίδη, Γιώργος Συρίμης, Ανδρέας Λοϊζίδης, Ανδρέας Χριστοφίδης, Νίκος Συρίμης, Γιώργος Νικολάου, Λευτέρης Χατζηζαχαρίας, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Δημήτρης Βάκης και Μιχάλης Λοϊζίδης.

Το διαχρονικό όραμα

Στα 73 χρόνια ζωής της, η KPMG Κύπρου ακολουθεί συνεχώς ανοδική πορεία και διαδραματίζει σημαντικότατο ρόλο στα οικονομικά δρώμενα του τόπου. Ως μέλη διαφόρων επιτροπών, πολλά στελέχη της Εταιρείας συμβάλλουν σημαντικά στην αναμόρφωση του φορολογικού πλαισίου, τις νομοθεσίες για τα επενδυτικά ταμεία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις κ.ά.

Η KPMG συνεισφέρει τα μέγιστα στην προσέλκυση ξένων επενδύσεων μέσω δικών της πρωτοβουλιών αλλά και σε συνεργασία με άλλους φορείς, στοχεύοντας στην καθιέρωση της χώρας ως ένα διεθνές αναγνωρισμένο και ανταγωνιστικό χρηματοοικονομικό κέντρο. Επιπλέον, η Εταιρεία συμμετέχει ενεργά σε όλες τις εξελίξεις που αφορούν το επάγγελμα. Πολλά στελέχη της KPMG δραστηριοποιούνται στον ΣΕΛΚ, με συμμετοχή στο Διοικητικό Συμβούλιο και πολλές από τις επιτροπές του.

Η ενίσχυση της γκάμας των υπηρεσιών της Εταιρείας τα τελευταία χρόνια με την προσθήκη νέων ποιοτικών, καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων, έχει βοηθήσει καθοριστικά τους πελάτες στο να ανταποκριθούν στο συνεχώς μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον, ιδιαίτερα τώρα, στην περίοδο της πανδημίας. Η KPMG επενδύει διαρκώς στην τεχνολογία, την έρευνα και την καινοτομία, τρεις πολύ σημαντικούς τομείς που κατέχουν εξέχουσα θέση σε ένα προοδευτικό σχεδιασμό του μοντέλου των επαγγελματικών υπηρεσιών της χώρας.

Διαχρονικό όραμα παραμένει η συνεχής ενδυνάμωση της Εταιρείας και η καθιέρωσή της ως η καθαρή επιλογή για τους πελάτες, το προσωπικό αλλά και την κοινωνία.

Ηγεσία και διευθυντική ομάδα

Την ηγεσία της KPMG σήμερα αποτελούν οι  Χρίστος Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος και Μιχάλης Αντωνιάδης, Πρόεδρος.

    • Ο Χρίστος Βασιλείου είναι συνέταιρος στην KPMG από το 1999 και το 2019 εκλέχθηκε Διευθύνων Σύμβουλος. Από το 2013 μέχρι σήμερα είναι επικεφαλής του τμήματος Συμβουλευτικών Υπηρεσιών του Οίκου.

Διευθύνων Σύμβουλος στην KPMG από το 2019 είναι Χρίστος Βασιλείου ο οποίος είναι συνέταιρος στον Οίκο από το 1999.

  • Ο Μιχάλης Αντωνιάδης είναι συνέταιρος στην KPMG από το 1998 και το 2019 εκλέχθηκε Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου.

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι από το 2019 ο Μιχάλης Αντωνιάδης ο οποίος είναι συνέταιρος στην KPMG από το 1998.

Τη διευθυντική ομάδα αποτελούν οι ακόλουθοι:

– Χρίστος Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος και Επικεφαλής Συμβουλευτικών Υπηρεσιών

– Μιχάλης Αντωνιάδης, Πρόεδρος

– Δημήτρης Βάκης, Διοικητικός Σύμβουλος

– Σύλβια Λοϊζίδη, Διοικητική Σύμβουλος και Επικεφαλής Ελεγκτικών Υπηρεσιών

– Μιχάλης Χάλιος, Διοικητικός Σύμβουλος

– Πανίκος Αντωνιάδης, Διοικητικός Σύμβουλος

– Παναγιώτης Πελετιές, Διοικητικός Σύμβουλος

– Γιώργος Μαρκίδης, Διοικητικός Σύμβουλος και Επικεφαλής Φορολογικών Υπηρεσιών

– Μαρία Παπακώστα, Διοικητική Σύμβουλος

– Χριστόφορος Αναγιωτός, Διοικητικός Σύμβουλος

– Κωνσταντίνος Καλλής, Διοικητικός Σύμβουλος

– Ζάκης Χατζηζαχαρίας, Διοικητικός Σύμβουλος

Οι αρχές και οι αξίες

Η KPMG, ως αναπόσπαστο μέλος του δικτύου εταιρειών της KPMG International, λειτουργεί συντονισμένα και με πιστή προσήλωση στις αρχές και αξίες του διεθνούς Οίκου, τα πρότυπα και την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό, όλες οι εταιρείες-μέλη του δικτύου, συμπεριλαμβανομένης και της KPMG Κύπρου, ανανέωσαν τις αξίες τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας, οι οποίες εκφράζουν τις βασικές πεποιθήσεις και τη φιλοσοφία της Εταιρείας και καθοδηγούν τη συμπεριφορά του ανθρώπινου δυναμικού της KPMG Κύπρου σε καθημερινή βάση, ανεξαρτήτως ρόλου.

Η KPMG διαχρονικά έχει μεγαλώσει μέσα στην αγορά και ταυτόχρονα με αυτήν. Στη φωτογραφία τα κεντρικά κτήρια της εταιρείας.

Οι εταιρικές αξίες είναι: integrity, excellence, courage, together, forbetter (ακεραιότητα, αριστεία, θάρρος, μαζί, για το καλύτερο). Κτίζοντας πάνω σε αυτές τις αξίες, η Εταιρεία έχει καταφέρει να καθιερώσει μια αμφίδρομη επικοινωνία μεταξύ Διεύθυνσης και προσωπικού, κατά την οποία επικρατεί διαφάνεια και ειλικρίνεια.

Ένα σημαντικό κύτταρο της οικονομίας

Η KPMG διαχρονικά έχει μεγαλώσει μέσα στην αγορά και ταυτόχρονα με αυτήν, δηλαδή μέσα από την κυπριακή οικονομία της οποίας είναι ένα σημαντικό ενεργό κύτταρο. «Έχουμε μάθει μέσα από την πραγματικότητα της ίδιας της οικονομίας να μεγαλώνουμε και να αναπτυσσόμαστε», σημειώνει ο Χρίστος Βασιλείου, Διευθύνων Σύμβουλος του Οίκου. Μας μίλησε για την ιστορία του οργανισμού, τους ιδρυτές, το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον.

Διευθύνων Σύμβουλος στην KPMG από το 2019 είναι Χρίστος Βασιλείου ο οποίος είναι συνέταιρος στον Οίκο από το 1999.

Πώς είναι να βρίσκεται κάποιος επικεφαλής ενός ομίλου με μια ιστορία τόσο μεγάλη και με ονόματα όπως οι Γιώργος Συρίμης, Ανδρέας Λοϊζίδης, Θησέας Μεταξάς κι άλλοι;

Η KPMG έχει μια ιστορία από το 1948 όταν ο Γιώργος ο Συρίμης δημιούργησε έναν από τους πρώτους ελεγκτικούς οίκους στο νησί. Ακολούθησαν διάφορες συγχωνεύσεις κι εξαγορές όπου το 1988 ο οίκος προσχώρησε στο διεθνές δίκτυο του οίκου Klynveld Peat Marwick Goerdeler (KPMG). Για να φτάσουμε μέχρι εκεί κάποιοι άνθρωποι όπως ο Γιώργος Συρίμης, ο Ανδρέας Λοϊζίδης, ο Θησέας Μεταξάς και πολλοί άλλοι, δούλεψαν πάρα πολύ σκληρά και δημιούργησαν αυτόν τον Οίκο που έχουμε μπροστά μας εμείς σήμερα.

Τρία σημαντικά στελέχη της KPMG, διετέλεσαν υπουργοί. Ο Ανδρέας Λοϊζίδης (αριστερά) Υπουργός Εμπορίου στην Κυβέρνηση Μακαρίου από το 1970-1972, ο Γιώργος Συρίμης (κέντρο) στην Κυβέρνηση Βασιλείου (1988-1993) και ο Τάκης Κληρίδης (δεξιά) στην πρώτη Κυβέρνηση Κληρίδη (1999 – 2003).

Αντιλαμβάνεστε ότι το βάρος της ευθύνης για να συνεχίσουμε να αναπτύσσουμε την KPMG με τον ρυθμό που αναπτύχθηκε προηγουμένως για μας είναι πολύ μεγάλο. Τα δεδομένα της αγοράς έχουν αλλάξει δραστικά, με τους πελάτες πλέον να ζητούν εξειδικευμένες γνώσεις και με πολύ αυξημένη εποπτεία. Σήμερα προσαρμοστήκαμε στο να προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες όπως απαιτεί η αγορά και ειδικά σε ό,τι αφορά τα φορολογικά και συμβουλευτικά θέματα. Έχουμε στον Οίκο πάρα πολλά τμήματα τα οποία εξειδικεύονται στις υπηρεσίες που προσφέρουμε. Οπόταν νιώθουμε το βάρος κι αν θέλετε νιώθω το βάρος της ευθύνης στο να προχωρήσουμε τον Οίκο και να τον παραδώσουμε καλύτερο απ’ ό,τι τον παραλάβαμε, όπως εξάλλου έκαναν και οι προηγούμενες ηγεσίες.

Οι συνέταιροι στην KPMG το 1997. Από αριστερά προς δεξιά οι Ανδρέας Δημητρίου, Άγγελος Γρηγοριάδης, Πανίκος Λοΐζου, Τάκης Κληρίδης, Θησέας Μεταξάς, Σύλβια Λοϊζίδη, Γιώργος Συρίμης, Ανδρέας Λοϊζίδης, Ανδρέας Χριστοφίδης, Νίκος Συρίμης, Γιώργος Νικολάου, Λευτέρης Χατζηζαχαρίας, Σοφοκλής Σοφοκλέους, Δημήτρης Βάκης και Μιχάλης Λοϊζίδης.

Aνθρωποκεντρικός οργανισμός

Κάθε οργανισμός μέσα από την πορεία του καθορίζει το DNA του και την κουλτούρα του. Της KPMG Κύπρου ποια είναι;

Η KPMG διαχρονικά έχει μεγαλώσει μέσα στην αγορά και ταυτόχρονα με αυτήν. Κατ’ επέκταση λέμε ότι και εμείς μεγαλώσαμε όπως μεγάλωσε η κυπριακή οικονομία. Έχουμε μάθει μέσα από την πραγματικότητα της ίδιας της οικονομίας να μεγαλώνουμε και να αναπτυσσόμαστε.

Τώρα σε ό,τι αφορά το κατά κάποιο τρόπο DNA μας, το «μότο» μας είναι ότι θέλουμε να είμαστε ένας ανθρωποκεντρικός οργανισμός. Εφαρμόζουμε τις αξίες της KPMG διαχρονικά, οι οποίες είναι, integrity δηλαδή ακεραιότητα, excellence – αριστεία, courage – θάρρος για να αντιμετωπίζουμε τις δυσκολίες και together, forbetter, δηλαδή εργαζόμαστε όλοι μαζί ως ομάδα για να φέρουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Πρόκειται για τις αρχές και αξίες που εφαρμόζονται από ολόκληρο το δίκτυο της KPMG τις οποίες ακολουθούμε και στην Κύπρο.

Σε ό,τι δε αφορά το προσωπικό μας, θέλουμε αυτό να εργάζεται σε ένα άνετο και φιλικό περιβάλλον. Θέλουμε να έχουμε ένα προσωπικό που βλέπει και προχωρά μπροστά με βάση τις αρχές και τις αξίες μας και είναι σε θέση να εξυπηρετήσει με άρτιο και ποιοτικό τρόπο τους πελάτες – συνεργάτες μας.

Η KPMG Κύπρου κατά καιρούς συνάπτει στρατηγικές συμφωνίες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, που έχουν ως στόχο αφενός την περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών που προσφέρει και αφετέρου τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Όσον αφορά τους πελάτες, στόχος μας είναι να είμαστε γι’ αυτούς η καλύτερη επιλογή κι αυτό προϋποθέτει κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού μας και επένδυση στην τεχνολογία. Θεωρούμε το προσωπικό μας ως το μεγαλύτερο στοιχείο ενεργητικού που έχουμε να προσφέρουμε.

Πολλαπλά τα οφέλη

Ποια είναι τα οφέλη για την KPMG Κύπρου από αυτήν την προσχώρησή της σε ένα διεθνές δίκτυο, τι έχει κερδίσει;

Είναι δύο-τρία πράγματα. Το πρώτο είναι ότι πλέον μπαίνεις σε ένα δίκτυο στο οποίο υπάρχει απεριόριστη πληροφόρηση, γνώση και εμπειρία από το εξωτερικό, πράγματα τα οποία μπορείς να αξιοποιήσεις για να προσφέρεις πιο ποιοτικές υπηρεσίες. Το δεύτερο, το να είσαι μέλος ενός διεθνούς δικτύου σημαίνει ότι μπορείς να έχεις πρόσβαση σε αρκετά μεγάλους πελάτες και διεθνείς εταιρείες που είναι δυνατό να χρειαστούν την Κύπρο και ως αποτέλεσμα τις υπηρεσίες της KPMG Κύπρου, οπότε μπαίνεις μέσα μια πολύ πιο μεγάλη αγορά από ό,τι είναι η κυπριακή. Από την άλλη είσαι πλέον υποχρεωμένος να ακολουθείς και να συμβαδίζεις με τις διαδικασίες και τα πρότυπα του διεθνούς οργανισμού τόσο σε επίπεδο εργασιών και διαδικασιών όσο και του προσωπικού σου. Μπορείς παράλληλα να χρησιμοποιήσεις τις πρακτικές που είναι συνδεδεμένες με το δίκτυο οργανισμών άλλων χωρών και να τις εφαρμόσεις στην Κύπρο. Και όπως όλοι ξέρουμε, σε πολλά πράγματα αυτοί οι οργανισμοί είναι πολύ πιο μπροστά απ’ ό,τι εμείς.

Στιγμιότυπο από τα εγκαίνια των νέων κεντρικών γραφείων της KPMG στη Λευκωσία (2008).

Φυσικά πρέπει να πληροίς συγκεκριμένα κριτήρια και να τηρείς συγκεκριμένες διαδικασίες για να μπορείς να είσαι μέλος. Κι αυτό από μόνο του σε ωθεί να γίνεις  επαγγελματικά καλύτερος. Υπάρχει όλη η πληροφόρηση και όλη η γνώση, η αξιοποίηση των οποίων σε κάνουν καλύτερο επαγγελματία, παράλληλα όμως και η ευθύνη να ευθυγραμμιστείς με τις απαιτήσεις του παγκόσμιου δικτύου.

Τι μας ξεχωρίζει

Τι θα λέγατε ότι κάνει την KPMG Κύπρου να ξεχωρίζει;

Εκείνο που νομίζω ότι μας ξεχωρίζει είναι η ποιότητα των υπηρεσιών και ειδικά των εξειδικευμένων ελεγκτικών, συμβουλευτικών και φορολογικών υπηρεσιών που προσφέρουμε. Το ότι έχουμε μεγαλώσει μέσω της κυπριακής αγοράς είναι για εμάς ένα συγκριτικό πλεονέκτημα. Μας κάνει να ξέρουμε αρκετά καλά τι ζητά ο Κύπριος επιχειρηματίας και ποιες είναι οι ανάγκες του. Από την άλλη θεωρούμαστε ότι είμαστε ένας οίκος που είναι προσιτός προς τους πελάτες του. Θα έλεγα όμως ότι η γνώση της κυπριακής οικονομίας είναι αυτό που μας κάνει να ξεχωρίζουμε.

Η KPMG λαμβάνει κάθε χρόνο αριθμό βραβείων και διακρίσεων, είτε αυτά αφορούν επιδόσεις είτε επιτυχή εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών.

Τι σημαίνει για την KPMG Κύπρου ότι από το 2000 απέκτησε μια από τις 24 θέσεις στο Συμβούλιο Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής (EMAregion) της KPMG International;

Για εμάς σημαίνει πάρα πολλά. Συμμετέχοντας στα συμβούλια του  EMA  είμαστε σε θέση να εκφράζουμε εκεί τις απόψεις μας και να θέτουμε τις εισηγήσεις μας για βελτίωση και για μελλοντικές αλλαγές.  Λαμβάνουμε αμέσως την ενημέρωση σε ό,τι αφορά τις εξελίξεις τόσο για την ευρωπαϊκή όσο και για την παγκόσμια οικονομία, καθώς και τις υπηρεσίες που δημιουργούνται σε Ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο. Συμμετέχοντας στα συμβούλια αυτά μας δίδεται επίσης η δυνατότητα να αναδείξουμε και το έργο που επιτελείται από τις πιο μικρές ευρωπαϊκές χώρες όπως είναι η Κύπρος.

Πολλές οι βραβεύσεις

Ο οργανισμός σας έχει βραβευθεί πάρα πολλές φορές. Ποια θα ξεχωρίζατε ως πιο σημαντική σε τοπικό επίπεδο και ποια σε διεθνή και γιατί;

Η κάθε βράβευση νομίζω ότι έχει τη δική της ξεχωριστή σημασία. Δεν θα έλεγα ότι μια βράβευση ξεχωρίζει από την άλλη. Δεν νομίζω ότι υπάρχει μια πιο σημαντική από κάποια άλλη, απλώς οι τελευταίες μας που έχουν να κάνουν με το ανθρώπινό μας δυναμικό και πώς το διαχειριζόμαστε, που ήταν το 2015 που βραβευτήκαμε ως εργοδότης προτίμησης και ότι το 2015 μέχρι το 2020 διακριθήκαμε ως «Best Firm to Work For» από το περιοδικό «Consulting», είναι σημαντικά.

Καθότι αφορούν το ανθρώπινό μας δυναμικό που θεωρούμε ότι αποτελεί το πιο σημαντικό περιουσιακό μας στοιχείο. Θέλω να επισημάνω όμως ότι οι βραβεύσεις δεν είναι για εμάς αυτοσκοπός. Σκοπός και στόχος μας είναι να δημιουργούμε και να διατηρούμε ένα εργασιακό περιβάλλον στο οποίο το προσωπικό μας θα νιώθει άνετα και θα θέλει να εργαστεί μαζί μας. Μέσα σε ένα υγιές και ευχάριστο περιβάλλον το προσωπικό γίνεται πιο παραγωγικό και βεβαίως προσφέρει πιο ποιοτικές υπηρεσίες.

Κοινωνική προσφορά

Είσαστε μια εταιρεία με έντονη κοινωνική δράση. Ποια η φιλοσοφία της KPMG Κύπρου σε ό,τι αφορά την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη;

Η φιλοσοφία μας είναι απλή. Αναγνωρίζουμε και εκτιμούμε ότι η κοινωνία και η επιχειρηματική κοινότητα μας προσφέρει πάρα πολλά, μας βοήθησε να αναπτυχθούμε, και έτσι νιώθουμε ότι πρέπει κι εμείς να προσφέρουμε πίσω στην κοινωνία όσα περισσότερα μπορούμε. Έχουμε κάνει πάρα πολλά πράγματα, πάρα πολλές δράσεις. Αν ήταν να αναφερθώ σε κάποια πρόσφατα, θα ανέφερα πως μόλις ξέσπασε η πανδημία, εμείς σταθήκαμε δίπλα στους πάσχοντες συνανθρώπους μας. Δωρίσαμε στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας έναν αναπνευστήρα τελευταίας τεχνολογίας. Επίσης δραστηριοποιηθήκαμε στο Ίδρυμα Έρευνας Καρκίνου που δημιουργήθηκε πρόσφατα και αναλάβαμε να στηρίξουμε το Ίδρυμα σε ό,τι αφορά την οργάνωση του για να μπορέσει να δραστηριοποιηθεί και να λειτουργήσει τόσο όσον αφορά την προσέλκυση προσωπικού αλλά και όλων των συναφών του συστημάτων κα πολιτικών λειτουργίας του. Είμαστε πολύ περήφανοι που μπορέσαμε να προσφέρουμε αυτή τη βοήθεια. Επίσης στηρίζουμε διαχρονικά άπορες οικογένειες και συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη.

Η KPMG Κύπρου, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που έχει ως προς τη διασφάλιση ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος, εργάζεται συστηματικά για την επίτευξη καλύτερης διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της.

Θέλω να αναφερθώ όμως και στο ESG (Environmental – Social – Governance). Δηλαδή των δράσεων για προστασία του περιβάλλοντος και της προσφοράς προς την κοινωνία μέσα από την Εταιρική Διακυβέρνηση. Πρόσφατα μάλιστα δημοσιοποιήθηκε από την KPMG International στο πλαίσιο του ESG, το KPMG Impact Plan στο οποίο η KPMG Κύπρου συμμετέχει ενεργά. Έχουμε μάλιστα δεσμευτεί ως οίκος να είμαστε carbonneutral μέχρι το 2030. Ήδη έχουμε κάνει πολλά βήματα σχετικά με αυτόν το σκοπό. Γενικά ομιλούντες θα ήθελα να σημειώσω πως στην KPMG Κύπρου δεν σκεφτόμαστε δεύτερη φορά όταν είναι να προσφέρουμε πίσω στην κοινωνία κάποια από τα πολλά οφέλη που αυτή μας προσφέρει.

Η πανδημία και η επόμενη μέρα

Πώς θα είναι τα πράγματα μετά την πανδημία στην οικονομία αλλά και στον κλάδο σας; Τι νομίζετε ότι πρέπει να γίνει;

Πρώτα απ’ όλα πιστεύω ότι η εργασία από το σπίτι θα παραμείνει όχι στο βαθμό που υπάρχει τώρα, αλλά σίγουρα είναι κάτι που θα παραμείνει. Δεν θα πάμε πίσω στις εποχές που όλοι έπρεπε να είναι στα γραφεία τους καθημερινά χωρίς καμία εξαίρεση. Στη KPMG είχαμε εφαρμόσει πρόγραμμα ευέλικτης εργασίας πριν ξεσπάσει η πανδημία.

Όσον αφορά την οικονομία, πιστεύω ότι θα έχουμε μία ικανοποιητική ανάπτυξη μετά την πανδημία. Ήδη οι προβλέψεις είναι θετικές. Αυτό που έχει σημασία είναι αυτή η ανάπτυξη να είναι βιώσιμη. Δηλαδή θα πρέπει να δούμε πώς επενδύουμε σε υπηρεσίες ή τομείς της οικονομίας που εμείς ως Κύπρος θεωρούμε ότι πρέπει να αναπτύξουμε. Κάποιοι από αυτούς τους τομείς μπορεί να είναι η τουριστική βιομηχανία, η παροχή υπηρεσιών υγείας, η ναυτιλία, τα επενδυτικά ταμεία, η πράσινη οικονομία, η εκπαίδευση και η τεχνολογία. Όλα αυτά και κάποια άλλα είναι κατηγορίες της οικονομίας που πιστεύω ότι η Κύπρος μπορεί να κτίσει πάνω τους. Αλλά σημασία έχει να κτίσουμε έχοντας ως πλάνο ένα βιώσιμο μοντέλο μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.

Εξάλλου, μέσα από το ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας δίνεται στη χώρα μιας πρώτης τάξεως ευκαιρία να πετύχει αυτούς τους στόχους.

Ιδρυτές με ιστορία και προσφορά

Από τους ιδρυτές της εταιρείας ποιους έχετε γνωρίσει προσωπικά;

Τον μόνο που δεν έχω γνωρίσει είναι τον Θησέα Μεταξά. Τον Γιώργο Συρίμη τον γνώρισα και τον πρόλαβα στο γραφείο, τον Ανδρέα Λοϊζίδη το ίδιο, καθώς και τον Σταύρο Βάκη. Ο Τάκης Κληρίδης είναι ο συνεταίρος που αντικατέστησα όταν διορίστηκε Υπουργός, ενώ με τον Αντρέα Χριστοφίδη δούλεψα πάρα πολλά χρόνια και μπορώ να πω ότι θήτευσα κάτω από αυτόν. Επίσης εργάστηκα με τον Νίκο Συρίμη, ο οποίος διετέλεσε για πολλά χρόνια Πρόεδρος του Οίκου καθώς και με τον Άγγελο Γρηγοριάδη, ο όποιος διετέλεσε για σειρά ετών επικεφαλής του τμήματος φορολογίας και για τα τελευταία 6 χρόνια πριν τη αφυπηρέτησή του, Πρόεδρος του Οίκου μας. Όπως προανέφερα, όλοι οι πιο πάνω συνέταιροι, καθώς και άλλοι αποτέλεσαν τις εκάστοτε ηγεσίες της KPMG Κύπρου και διαδραμάτισαν σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη του οίκου μας.

Αν μείνουμε στους πρώτους που ήταν και οι πιο παλιοί, τι ξεχωρίζετε στον καθένα από αυτούς;

Στον Γιώργο Συρίμη ξεχώριζα την πραότητα του χαρακτήρα του, τη διορατικότητά του και την εργατικότητά του. Το ίδιο και με τον Ανδρέα Λοϊζίδη. Ήταν ένας πολύ οξυδερκής άνθρωπος, πολύ διορατικός που μπορούσε να δει πολύ μακριά και ήταν και αρκετά οργανωμένος στο τι προσπαθούσε να καταφέρει.

Πιστεύετε στις συμπτώσεις; Διότι αν ναι, η απάντηση είναι απλή, αν όχι, χρειάζεται εξήγηση. Και αναφέρομαι στο γεγονός ότι τρία βασικά ονόματα του οργανισμού σας, Γιώργος Συρίμης, Ανδρέας Λοϊζίδης και Τάκης Κληρίδης διετέλεσαν υπουργοί. Είναι σύμπτωση;

Κάθε άλλο από σύμπτωση. Πιστεύω ότι επάξια διορίστηκαν Υπουργοί οι συνέταιροι μας αυτοί. Προφανώς οι εκάστοτε κυβερνήσεις είδαν το έργο που είχαν παράξει, είχαν υπόψη τις γνώσεις και τις εμπειρίες τους από την οικονομία και θα έλεγα ότι γι’ αυτό επιλέχθηκαν. Και είναι τιμή μας που τρεις συνέταιροι μας διετέλεσαν Υπουργοί. Πολλοί άλλοι συνέταιροι μας έχουν διατελέσει και σε άλλες σημαντικές θέσεις όπως το CIPA, ICPAC καθώς και το CIFA.

Πολλαπλή προσφορά στην κοινωνία

Η KPMG Κύπρου διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στις προσπάθειες ανάκαμψης και αναβάθμισης της τοπικής οικονομίας. Προς αυτή την κατεύθυνση παρέχει σε τακτά χρονικά διαστήματα ενημέρωση στους πελάτες της και συμβάλλει σημαντικά στη βελτίωση και στον εκμοντερνισμό του νομικού και φορολογικού πλαισίου της χώρας. Η KPMG πρωτοστατεί στις προσπάθειες για άμεση προσαρμογή στα νέα ρυθμιστικά πλαίσια ενώ διαχρονικά στηρίζει το έργο των εκάστοτε κυβερνήσεων με εισηγήσεις, αναλύσεις του τρέχοντος επιχειρηματικού περιβάλλοντος και συμμετοχή στελεχών της σε ειδικές ομάδες εμπειρογνωμόνων.

Η KPMG Κύπρου, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που έχει ως προς τη διασφάλιση ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος, εργάζεται συστηματικά για την επίτευξη καλύτερης διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της.

Παράλληλα, το πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ) αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της εταιρικής φιλοσοφίας της KPMG και συνδυάζει την οικονομική και επιχειρηματική ανάπτυξη με την προσφορά προς το κοινωνικό σύνολο σε συνεχή βάση. Ενδεικτικά, μια σχετικά πρόσφατη δράση ΕΚΕ της Εταιρείας ένεκα της πανδημίας είναι η δωρεά εξειδικευμένου ιατρικού εξοπλισμού – αναπνευστήρα προς τη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Η KPMG Κύπρου, αναγνωρίζοντας την ευθύνη που έχει ως προς τη διασφάλιση ενός πιο υγιούς περιβάλλοντος, εργάζεται συστηματικά για την επίτευξη καλύτερης διαχείρισης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προκύπτουν από τις δραστηριότητές της.

Η KPMG λαμβάνει κάθε χρόνο αριθμό βραβείων και διακρίσεων, είτε αυτά αφορούν επιδόσεις είτε επιτυχή εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η KPMG International έχει πρόσφατα δημοσιεύσει το πρώτο στρατηγικό πλάνο της (KPMG Impact Plan) που βασίζεται στην υιοθέτηση των κριτηρίων ESG – Περιβαλλοντικών (Environmental), Κοινωνικών (Social) και Εταιρικής Διακυβέρνησης (Governance). H ΚPMG Κύπρου συμμετέχει σε αυτή την πρωτοβουλία και ήδη εφαρμόζει πρακτικές στη βάση των ESG κριτηρίων.

Η KPMG Κύπρου κατά καιρούς συνάπτει στρατηγικές συμφωνίες τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο, που έχουν ως στόχο αφενός την περαιτέρω ενίσχυση των υφιστάμενων υπηρεσιών που προσφέρει και αφετέρου τη συνεχή ανάπτυξη και πρόοδο του τομέα των επαγγελματικών υπηρεσιών.

Η δέσμευση της KPMG για βελτίωση του κόσμου στον οποίο δραστηριοποιείται βρίσκεται στο επίκεντρο της αποστολής και της κουλτούρας που διέπουν την Εταιρεία. Η KPMG Κύπρου παραμένει αρωγός της πολιτείας και συνδράμει με απτό τρόπο σε κάθε ευκαιρία.

Σημαντικές τοπικές καιδιεθνείς βραβεύσεις

Η Εταιρεία λαμβάνει κάθε χρόνο αριθμό βραβείων και διακρίσεων, είτε αυτά αφορούν επιδόσεις είτε επιτυχή εφαρμογή συγκεκριμένων πολιτικών και διαδικασιών. Πιο κάτω αναφέρονται ενδεικτικά ορισμένες από τις διακρίσεις που απονεμήθηκαν στην Εταιρεία:

  • Βραβείο «Εξαγωγών Υπηρεσιών» από το Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού το 2007, 2009 και 2013
  • Best Tax Team in Cyprus στον τομέα των Φορολογικών Υπηρεσιών το 2008
  • Διάκριση «Financial and Business Excellence» από την Ομοσπονδία Εργοδοτών και Βιομηχάνων το 2010
  • Διάκριση «Best Service Company» στον θεσμό In Business Awards το 2010

Το 2008 η Εταιρεία γιόρτασε 60 χρόνια ενεργούς παρουσίας στην κυπριακή αγορά. Στην εκδήλωση παρευρέθηκε ο τέως Ανώτερος Εκτελεστικός Συνέταιρος της KPMG Ευρώπης, Μέσης Ανατολής και Αφρικής, κ. Jean Paul Thill, συγχαίροντας την KPMG Κύπρου για τη σταθερή ανοδική της πορεία. Με την ευκαιρία των εγκαινίων των κεντρικών γραφείων στη Λευκωσία, διοργανώθηκε έκθεση φωτογραφίας και εξοπλισμού, ο οποίος ήταν σε χρήση τα τελευταία 60 χρόνια από τον λογιστικό κόσμο.

Η Εταιρεία διακρίθηκε πολλές φορές για την αφοσίωση και πρόοδ;o της σε ζητήματα που άπτονται του τομέα του Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το 2012 η Εταιρεία απόκτησε τη διεθνή πιστοποίηση «Investors in People», η οποία ανανεώθηκε (Silver Level) το 2015.

Η Εταιρεία πιστοποιήθηκε ως «Εργοδότης Ισότητας» το 2015, με την πιστοποίηση να ανανεώνεται το 2019. Επιπλέον, το 2015 η Εταιρεία βραβεύτηκε ως «Εργοδότης Προτίμησης» από το Υπουργείο Εργασίας.

Τα έτη 2015-2020 η Εταιρεία διακρίθηκε ως «Best Firms to Work For» από το περιοδικό «Consulting».

Τέλος, η Εταιρεία διακρίθηκε στην κατηγορία «Learning and Development – Best Team Building Program» στο πλαίσιο των Cyprus HR Awards το 2019. Το 2020, για τον ίδιο θεσμό η Εταιρεία διακρίθηκε στην κατηγορία «Excellencei n Workplace Well-being» για το πρόγραμμα «[email protected]».

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι οι ασκούμενοι λογιστές της Εταιρείας λαμβάνουν κάθε χρόνο βραβεία σε σχέση με την επίδοσή τους στις εξεταστικές περιόδους, τόσο σε τοπικό όσο και σε διεθνές επίπεδο.

Διεύθυνση.

Esperidon Street 14
Nicosia,1087

Τηλέφωνο.

+357 22 20 90 00